Välj en sida

”Ernst Otto Theodor Westerlund, född 1839 i Öregrund, död 1924 i Enköping, var en känd svensk läkare”

”När Ernst Westerlund var nio år började han vid Katedralskolan i Uppsala och bodde då i skolhushåll med sin bror. När fadern dog 1854 och dödsboet sedan sattes i konkurs fick Ernst Westerlund ta hand om sin mor samtidigt som han skulle finansiera sina studier. Hans bröder hade tidigare dött av sjukdom och i olycksfall”

”År 1858 avlade Westerlund studentexamen. Därefter studerade han medicin vid Uppsala universitet och avlade medicine kandidatexamen 1863 och medicine licentiatexamen 1867. Han hade under studietiden intresserat sig särskilt för gynekologi och kirurgi”

”Westerlund deltog under det dansk-tyska kriget 1864 som frivillig underläkare på Augustenborgs lasarett på ön Als (ö). Han blev tillfångatagen men släpptes efter tre dagar. Det militära intresserade honom hela livet och han blev andre bataljonsläkare vid Upplands regemente 1870, regementsläkare vid Livregementets dragoner 1888–1895 och 1899–1900 samt fördelningsläkare vid 5:e arméfördelningen 1895–1900.

Som nyexaminerad sökte han vikariat i Enköping då stadsläkaren dött våren 1867. Redan i början av 1868 blev Westerlund ordinarie stadsläkare efter en omröstning…Till att börja med hade Westerlund bara patienter från Enköping men inom kort från hela landet. Det sägs att han blev känd efter en lyckad gynekologisk operation, men det var som nervläkare han blev riktigt berömd. Westerlund botade patienter som andra läkare misslyckats med och han hade insikter om psykiska sjukdomar.

Medan andra läkare avfärdade patienter som inbillningssjuka tog Westerlund sig an dem och tog deras lidande på allvar. Han förstod sambandet mellan kropp och själ. När ryktet om hans behandlingar började spridas kom patienter från hela landet men även från Finland, Norge, Danmark, Ryssland och flera länder i Västeuropa samt ända från Sydafrika.

Westerlund kallades för underdoktor. Efter en noggrann undersökning kunde han snabbt ställa diagnos och bestämma behandling. Han använde sig av regimterapi, vilket innebär att han gav varje patient en regim, en (styrelse, ledning, styre, styrande) att leva efter. Regimbehandlingen började med att patienten fick vara sängliggande, ofta med en gödkur eller avmagringskur.

På grund av sin berömmelse hade han ofattbart många privatpatienter och slutade därför som stadsläkare; han efterträddes av svågern Thore Floderus. Westerlund öppnade en privatmottagning. Många patienter fick stanna en längre tid och bodde då på stadshotellet, mindre sjukhem eller på större gods utanför staden.

Det tog ett tag för Westerlund att bli accepterad av andra läkare, som ej litade på hans metoder och kallade honom charlatan. Men till slut vann hans metoder läkarkårens erkännande. År 1901 utsågs han till medicine hedersdoktor vid Lunds universitet och 1920 till teologie hedersdoktor vid Uppsala universitet.”

Texten ovan och bilden kommer från Wikipedia._____________________________________

”Enköpingsdoktorn Ernst Westerlund (1839–1924) kallades också Mirakeldoktorn. Han blev känd långt utanför Sveriges gränser för sin märkliga förmåga att hjälpa lidande människor. Ingen svensk läkare lär ha haft så många patienter, och han arbetade ständigt…”

”Men det som framför allt gjorde honom berömd var hans förmåga att hjälpa neurasteniker, nerv­svaga patienter, som reste från alla håll till den kraftfulle läkaren. Neurasteni var en ny diagnos, som innefattade en rad nervösa symtom och som först beskrevs av den amerikanske läkaren George M. Beard 1880. I dag räknas den till det förra sekelskiftets kultursjukdomar…”

”Ofta fick patienterna exakta direktiv om kost och fysisk aktivitet. Han individualiserade och följde upp sina ordinationer noga. Han gav ord på vägen, för att stärka patienternas vilja att bli bra. »Vi kommer att bli bra. Vi är redan bättre!« Metoden kallades regimterapi och arbetsterapi. Den påminner inte så lite om dagens kognitiva beteendeterapi.”

Citaten ovan kommer från den långa och mycket intressanta artikeln ”En doktor i den lidande mänsklighetens tjänst” av Kerstin Hulter Åsberg adj lektor i medicinsk historia, institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet, publicerad i Läkartidningen nummer 36 7/9 2010. Klicka på länken och läs hela artikeln  och se bild på Dr Westerlund.

___________________________________________________________________________________

”Ernst Westerlund kallas med rätta ”arbetsterapins fader”. ”Att hvila är att göra något annat” var ett av hans valspråk. Ett av hans sätt att få patienterna att återvinna hälsa var nämligen att sätta dem i arbete, gärna med något de avskydde eller aldrig gjort förut: ”Vi får arbeta, och inte bara det, vid SKA arbeta!”.

Texten i stycket ovan kommer  från Westerlundsällskapets hemsida där det finns mycket intressant läsning om doktor Westerlund.

File:Citroengeraniumbloem.JPG”Doktor Westerlunds hälsoblomma” – Rosengeranium har en uppfriskande doft som lite grann påminner om ros och citron.

Det svenska namnet kommer från Ernst Westerlund  ”Enköpingsdoktorn”, som hävdade att dess doft renade ohälsosam inomhusluft och därmed kunde hålla sjukdomar borta. Han ansåg därför att denna blomma borde finnas i varje hem.

Texten från Wikipedia.

Växten blev mycket populär;  i sjukstugor och fattighus och senare även i vanliga hem.

Bilden kommer från Wikimedia Commons.