Välj en sida

”Långbro sjukhus utgjorde tidigare ett psykiatriskt sjukhus i Långbro, Stockholms kommun. Arkitekt var Gustaf Wickman. Sjukhuset las ned 1997. Långbro park utgör det tidigare sjukhusets kärnområde.

1902 beviljade stadsfullmäktige, Stockholms stad, medel för att bygga en anstalt för tillfällig vård av sinnessjuka vid Långbro gård i nuvarande Långbro. Staden köpte 56 tunnland skogsmark av ägaren, Alfred Söderlund. Gustaf Wickman fick 1904 uppdraget av medicinalstyrelsen att rita det nya sjukhuset. Byggnationerna påbörjades 1905 och avslutades i maj 1910, men redan i december 1909, då manspaviljongen och alla ekonomibyggnaderna var färdiga, kunde anstalten delvis tas i bruk.

Utom två sjukpaviljonger, en för manliga och en för kvinnliga patienter, fanns en särskild administrationsbyggnad, en ekonomibyggnad, bostad för överläkaren, uthus m.m. Sjukhusets ändamål var att motta sinnessjuka från Stockholms stad och vårda dessa patienter, tills de kunde beredas plats på någon av statens sinnessjukanstalter.

Sjukplatserna på anstalten uppgick 1912 till 640. År 1922 fullbordades en ny paviljong varigenom platsantalet utökades till 730. Till följd av ytterligare utbyggnad uppgick platsantalet då det var som störst, på 1970-talet, till 1350. Därefter påbörjades avvecklingen så att det 1993 fanns 600 platser, varefter sjukhuset helt nedlades 1997.

Den tyske nazisten Hermann Göring var under en kortare period inlagd på Långbro sjukhus på grund av psykisk ohälsa som uppkommit till följd av hans morfinmissbruk.”

Texten ovan samt bilden nedan kommer från Wikipedia.

Långbro sjukhusmuseum är ett digitalt museum. Vi har inga fysiska lokaler, inga journaler, inga föremål och inga uppgifter om enskilda patienter eller personal. All information som vi har tillgång till ligger utlagd på vår hemsida.”

Text från Långbro Sjukhusmuseums hemsida, en fantastiskt innehållsrik hemsida som varmt rekommenderas.

Läs också om Långbro på Bostadsrättsföreningen Elin Wägners Gatas hemsida och artikeln Damerna på Långbro Sjukhus i Hem och hyra 14/1 2013 och artikeln Vårdplatser blir exklusiva bostäder i Svenska Dagbladet.

File:Stora kvinns1.jpg