Välj en sida

”Skönviks rättspsykiatriska klinik är ett rättspsykiatriskt center i Skönvik utanför Säter med 10 avdelningar varav sju högsäkerhetsavdelningar. Den har hög personaltäthet och relativ god tillgång på psykologer. Kända patienter genom åren inkluderar bland andra Tomas Quick och Lars-Inge Svartenbrandt.

En av sjukhusets avdelningar var Fasta paviljongen, även kallad Läns. Byggnaden öppnade den 29 maj 1912 och var ritad av Ture Stenberg. Denna avdelning var 1912 en av två säkerhetsavdelningar i landet, den andra låg på Säters tvillinghospital Västervik. Paviljongen var till för psykiskt sjuka personer som begått allvarliga vålds-, hot– eller sexualbrott.

Avdelningen hade en högre personaltäthet och ett starkare skydd mot rymning, med bland annat tjockare väggar, larmanordningar, centralstyrning av elektriskt ljus och en säkert placerad portvakt som reglerade in- och utgång till byggnaden. Till avdelningen hörde en promenadgård, som omgärdades av ett högt trästaket, senare en mur. Fasta paviljongen stängdes 1989, numera den rättspsykiatriska kliniken i nya byggnader, invigda i januari 1989. Efter stängningen lämnades fasta paviljongen tom och en brand 2002 förstörde mycket av byggnaden.

En av de mest kända patienterna på Fasta paviljongen var Salaligans ledare Sigvard Nilsson-Thurneman.”

Texten ovan samt bilden kommer från Wikipedia.

Läs också : Artikeln Säters fasta paviljong -skönhet i förfall av Marie Lennestig i Läkartidningen nr 35 1999. Artikeln Fasta paviljongens dagar räknade i DT 18/6 2012.

Det finns ganska mycket bilder från nedlagda mentalsjukhus. I och med att intresset för Urban Exploration växt kraftigt på senare år, har bl a nedlagda sjukhus dragit till sig ett nytt intresse.

Bilder från Säter på bloggen Eternit.se.

Här är en blogg om övergivna platser, där det finns en sida om Säters fasta paviljong.

Blogg med bilder.

File:Skönvik 12.jpg