Välj en sida

”Homosexuella handlingar var fortsatt olagliga fram till 1944, då homosexualitet istället kom att betraktas som en sjukdom. Sjukdomsstämpeln kvarstod till 1979, då en aktion på Socialstyrelsens trappa resulterade i att den nytillträdda chefen för socialstyrelsen, folkpartisten Barbro Westerholm, avskaffade sjukdomsbegreppet.” Texten ovan kommer från Wikipedia

”I och med att homosexualiteten började ses en sjukdom, väcktes också tanken att det borde finnas en bot. Testikeltransplantationer genomfördes i exempelvis Österrike på 1920-talet, och i Sverige rekommenderade RFSU hormonpreparatet Neohombreol på 1940-talet. Samtidigt sattes många homo- och bisexuella på mentalsjukhus, eftersom dessa botemedel inte hade effekt. Men det räckte inte.

År 1944 infördes även kastreringslagen, som var riktad mot homosexuella, säger fil.dr Jens Rydström, forskare vid Centrum för genusstudier, Stockholms universitet. Det krävdes samtycke, men värdet av detta var diskutabelt eftersom patienten ofta fick välja mellan att stanna kvar på mentalsjukhuset och att släppas ut efter kastrering.”

Citatet ovan kommer från den intressanta artikeln ”Från syndig till sjuk till frisk” av Henrik Höjer i Forskning och framsteg 1/3 2005. Klicka på länken för att läsa hela artikeln.

”Homosexualitet sågs till exempel som ett brott i Sverige fram till 1944 då det avkriminaliserades. Istället användes sjukdomsdiagnoser för att kvarhålla homo- och bisexuella i mentalsjukhus tills de ”blev friska”. Först 1973 uttalade Sveriges Riksdag att homosexuell samlevnad ”är en ur samhällets synpunkt fullt acceptabel samlevnadsform”.

Läs mer hbt-historia här” Citatet ovan kommer från Stockholmskällans hemsida. Bilden kommer från Psykiatriska museet och har ej samband med artiklarna ovan.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA