Välj en sida

”Sysslomannen meddelade på förfrågan, att vid begravning i Västervik av patient, som å anstalten avlidit, anstalten består svepning, den tillverkas å anstalten och kostar 3 kr 15 öre. Kostnaden för en begravning uppgår till 25 kr 85 öre därav 12 kr 70 öre för gravplats, 10 kronor för kista och 3 kr 15 öre för svepning. På förfrågan upplyste överläkaren, att han brukade underrätta anhöriga till patient, när patienten avlidit.” Ur Hospitalsinspektion vid Västerviks Hospital 1913.KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Ovan ses en bild på Västerviks Hospitals begravningsvagn utanför trädgårdsmästarebostaden Gråbo.KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Ovan  ses en interiöbild från Västerviks Hospitals kyrka, som var hopbyggd med Administrations-byggnaden, den sk ”Ettan” .Kyrkan är förberedd och dekorerad för jordfästning. Här skedde jordfästningar av avlidna patienter såväl som personal och deras anhöriga, om så önskades. Sedan transporterades kistorna till sjukhusets begravningsplats med den hästdragna begravningsvagnen. Arbetet med att gräva gravar samt återfyllning utfördes av utearbetarlag – dvs skötare och patienter.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Man började planera för sjukhusets begravningsplats redan 1912. Fn vet vi inte exakt när sjukhuskyrkogården invigdes. De flesta av de gravvvårdar som finns kvar på sjukhuskyrkogården är från 1920 till 1940-talet. Nedan ses en bild från sjukhuskyrkogården från oktober 1913.

Du kan nu titta på bilder från sjukhuskyrkogården, som den ser ut idag, i ett galleri. Där finns alla gravstenar som finns kvar på kyrkogården. Många är svåra att tyda. Titta överst under Om sjukhuset. IMG_6755