Välj en sida

IMG_4107Ikväll har Psykiatriska Museets Stödförening deltagit på ett möte med kulturchef, kultursamordnare och representant för kommunstyrelsen samt ett antal inbjudna föreningar i kommunen som arbetar med kultur. Västerviks kommunstyrelse vill ta fram en kulturplan som ska gälla 2015 – 2019, och meningen är att föreningar som arbetar med kultur ska komma med idéer och önskningar angående kulturlivet i kommunen.

Mötet var upplagt så att vi diskuterade olika allmänna kulturfrågor i smågrupper. Redovisningen skedde muntligt, men också skriftligt, och idéerna samlades in. Det blev bra diskussioner, och det kom fram många bra idéer. Tyvärr kom inte alla som anmält sig, men föreningarna som var där var följande: Tjustbygdens konstförening, Tjustbygdens konstgrupp, Odensvi hembygdsförening, Galleri Kupé, Gamleby Folkpark, Teaterskeppet, IOGT/NTO Gunnebo Västrum, Västerviks filmstudio, Ungdomsföreningen KUNG, Tjust Hushållningsgille.

Imorgon kväll hålls ett likadant möte med andra föreningar. Efter sommaren kommer det att vara öppna möten där allmänheten är inbjuden. Passa då på att göra din röst hörd om hur du tycker att Västerviks kommuns kulturplan ska se ut, och hur vi alla ska arbeta för ett livaktigt kulturliv i kommunen.