Välj en sida

F d sinnesjukhus, fattighus och ålderdomshem. Senare alkoholistanstalt för män. Numera behandlingshem för narkomaner. Rällsögården uppfördes som fattiggård och togs i bruk 1878. Rättarbostaden och ekonomibyggnaderna hade samma utseende som på större lantbruk. Mangårdens byggnader var dock fler och hade andra funktioner än på en ordinär bondgård. Där fanns en stor fattiggård/hjonbyggnad, ett tvåvånigt timmerhus med sovsalar och en stor matsal. Mittemot fanns ett skolhus som innehöll två skolsalar som vardera rymde 24 barn. På gårdens långsidor fanns ett mindre sjukhus och ett sinnessjukhus. Fattiggården användes som ålderdomshem fram till 1958. Därefter användes anläggningen som anstalt för alkoholmissbrukare.”

Texten ovan kommer från Platsr där du kan läsa mer, klicka på länken !