Välj en sida

”På S:t Lars sjukhus i Lund öppnade två paviljonger för tuberkulossmittade mentalpatienter 1954. Mentalpatienter med och utan tuberkulos blandades länge i trånga och ovädrade lokaler. Detta ledde till att en hög andel av både patienter och vårdare smittades. Det var på statens mentalsjukhus som tuberkulosen grasserade längst. De båda vårdpaviljongerna hade vardera 63 platser och samlade patienter från hela södra Sverige. Byggnaderna används numera som vårdhem för äldre.”

Texten kommer från artikeln Sanatorier från Länsstyrelsen i Skåne. Klicka på länken och läs en intressant artikel om sanatorier.