Välj en sida

På 50-talet trodde man att lobotomier var en bra behandlingsmetod !

”Genom den utrustning som Furunäsets sjukhus medicinska centrum erhållit i samband med den pågående om- och tillbyggnaden kan inom kort hjärningrepp av sjuka, s.  k. lobotomioperationer, utföras.”

– Patienterna blir fogligare och lugnare och mera sociala och det är givetvis värdefullt även ur sjukhusläkarnas och vårdpersonalens synpunkt. Många lobotomerade har t. ex. kunnat flyttas ut till vårdhemmet i Öjebyn.”

Citaten ovan kommer från artikeln Patienter kan nu lobotomeras vid Furunäset i Piteå-Tidningen 12 januari 1954, och den finns att läsa på Roger Lindqvists  blogg där det finns mycket intressant läsning om mentalsjukvården förr. Se även här!