Välj en sida

”Klassifikation var ett okänt begrepp. Man följde däremot något som kallades för den officiella nomenklaturen. Och man skilde inte alltid på fysiskt och psykiskt sjuka personer. De vanligaste diagnoserna är paranoia, mani och melankoli. Det är förstås männen som är nojiga medan kvinnorna dominerar när det är frågan om melankoli. En viss övervikt för män också när det gäller diagnosen Insania.”

File:Karta över Västerås vid 1900-talets början.pngCitatet ovan kommer från  den intressanta  Psykiatrins begynnelse i Västmanland, åren 1884-1923 Föreläsning av Margareta Machl och Kerstin Rännar den 21 febr 2002 på landstingets kansli. Sammanfattning av skrifterna: Psykiatrins begynnelse i Västmanland, del I och II, omfattar åren 1884-1923 från Medicinhistoriska Sällskapet Westmannias hemsida där det finns mycket intressant läsning. 

Kartbilden över Västerås ca år 1900 kommer från Wikipedia och har ej samband med texten