Välj en sida

”Ulleråkers sjukhus anses vara Sveriges äldsta. Det har anor sedan 1300-talet. Vid Fyristorg byggdes 1302 en vårdinrättning som fick namnet Helgeandshuset. Det drevs av kyrkan och gav vård åt stadens sjuka och fattiga.”

”1931 bytte hospitalet namn till Ulleråkers sjukhus och blev ett mentalsjukhus. Det låg då en bit utanför staden och både patienter och personal bodde innanför murarna.Sjukhuset var i stort sett självförsörjande och allas arbete behövdes för att hålla anstalten igång. Det fanns väv-, spinn-, och sysalar, snickeri, bageri, borstbinderi och bokbinderi. Arbetet ”befrämjade hälsa och höll tankarna borta från den egna sjuka tankevärlden”, framhöll sjukhusledningen. Den som ansågs ”samhällsomöjlig”, ”hade egenheter i tal och uppträdande”, ”var omoralisk och omöjlig att påverka”, kunde tas in på sjukhuset.” 

 -Skalden Gustaf Fröding intogs 1899 på ”Upsala Hospital och Asyl”, Ulleråker. Patienterna var då indelade i 1:a och 2:a klass, beroende på hur mycket de kunde betala. Fröding var en av de privilegierade som åtnjöt speciellt fin omvårdnad, t ex maten inburen på rummet. Fröding tillbringade mesta tiden i sängen iklädd nattrock. Den store skalden läste, forskade, hörde röster och svarade förvirrat på tilltal. Han matvägrade och måste övervakas p g a sina självmordsförsök.1905 skrevs Fröding ut från hospitalet. Han dog i Stockholm 1911 av sockersjuka och åderförkalkning.” 

”-Frey Svensson, 1866-1927, överläkare vid Uppsala hospital. Frey Svensson var Gustaf Frödings vän och läkare under skaldens sista tid. Svensson var själv författare och skrev många skönlitterära böcker. Han var också mycket aktiv inom fotbollsrörelsen vid sekelskiftet.” Citaten ovan kommer från den intressanta artikeln Ulleråkers historia. Klicka på länken för att läsa hela artikeln !