Välj en sida

Här presenterar vi årsstatistik för Psykiatriska museet för 2018. 

På vår webbplats, psykmuseet.se, har antalet unika besökare ökat med 8% jämfört med föregående år. Totalt hade vi 54544 unika digitala besökare på psykmuseet.se under 2018.

Även antalet följare på vårt Twitter-konto @psykmuseet ökar under 2018 till 1577 stycken, vilket är en ökning med nära 20% jämfört med föregående år.

Vi vidmakthåller antalet fysiska besökare på vårt museum i Gertrudsvik, Västervik. Under 2018 har 2256 människor besökt oss.