Välj en sida

”I äldre tider hanterades »dårar« eller sinnessjuka i Sverige på ett likartat sätt som andra utsatta och svaga grupper i samhället, till exempel fattiga, gamla och sjuka. Dessa kunde tas om hand i de så kallade helgeandshusen. På de medeltida hospitalen vårdades däremot särskilt de spetälska” Läs hela den intressanta artikeln Mentalvård under 500 år  i Populär historia publicerad 18 maj 2018.