Välj en sida

”Kulturarvsdagen ska bidra till att skapa förståelse, intresse och engagemang för kulturarv och kulturmiljöer. En mångfald av kulturmiljöer som alla, oavsett bakgrund kan göra anspråk på är viktigt för ett samhälle som håller ihop.

Under evenemanget kan alla som vill ta del av lokala arrangemang som visar kulturmiljöer, kulturlandskap samt kulturhistoriskt intressanta byggnader och anläggningar, och höra historierna kring dessa. Riksantikvarieämbetet är huvudarrangör och samordnare för kulturarvsdagarna i Sverige i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund och Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd. Kulturarvsdagen är en del av Europarådets och Europeiska kommissionens gemensamma program European Heritage Days som årligen lockar över flera miljoner besökare till mer än 70 000 lokala evenemang. Samtliga Europarådets medlemsstater deltar i European Heritage Days. Det är det mest firade gemensamma kulturevenemang som delas av Europas medborgare.”  Texten ovan kommer från Riksantikvarieämbetets hemsida. 

Vi har ÖPPET HUS  på Psykiatriska museet kl 11-16 och för att fira Kulturarvsdagen bjuder vi på entre´n. Årets tema är Konst och underhållning, och du kan se vår  patientkonst och hantverksalster som patienter har gjort. 1900-talet var anstalternas tid i Sverige. Många människor togs in på olika anstalter som mentalsjukhus, ”vanföreanstalter” och barnhem. Dessa arbetade ofta på anstalterna eller gjorde olika typer av hantverk, textilhantverk och konst. Det sågs som ett led i behandlingen.På Psykiatriska museet i Västervik kan du se något av detta. Vi har samlingar med textilier, konsthantverk och målningar som patienter har gjort. Våra guider berättar om Västerviks Hospital – S:ta Gertruds sjukhus och hur hantverk och konst användes som ett led i behandlingen av psykiskt sjuka. Du kan också välja att själv gå runt och titta på patientkonst som är upphängd i nästan alla rum på Psykiatriska museet. Hjärtligt välkommen!

13:00 – 13:15 Våra guider berättar kort om hantverk och patientkonst som finns på museet

14:00 – 14:15 Våra guider berättar kort om hantverk och patientkonst som finns på museet.

Du kan också se en ny miniutställning ”60 år sedan Västerviksbranden”.Den 27 augusti 1959 eldade man sopor på Målserums soptipp. Sommaren -59 gick till historien som en het och knastertorr sommar med mängder med getingar. Den här dagen blåste det friskt 15-20 m/sek och plötsligt blåste brinnande sopor iväg och antände den omkringliggande tallskogen. Det dröjde inte länge innan elden spred sig med blixtens hastighet i ljungen och den torra undervegetationen. Det blev också toppbrand där elden spred sig uppe i talltopparna. Elden hotade att ödelägga Västerviks stad och S:ta Gertruds sjukhus. 17 brandkårer deltog i släckningsarbetet och 500 militärer. Totalt deltog 2000 personer inklusive de frivilliga. Flera av våra guider på Psykiatriska museet deltog i släckningsarbetet eller gick brandvakt. Välkommen till oss att se en miniutställning om branden.