Välj en sida

Finlands nationsflagga

”Finlands självständighetsförklaring antogs av Finlands lantdag den 6 december 1917. I den förklarades Finland vara en självständig nationalstat, Republiken Finland. Tidigare hade Finland lytt under rysk överhöghet som Storfurstendömet Finland. Detta datum blev Finlands nationaldag, självständighetsdagen”

Text ovan är ett citat från Wikipedia. Läs fortsättningen på artikeln där genom att klicka på länken.