”Mentalsjukhuset Göteborgs Hospital, byggt 1872 och som senare bytte namn till S:t Jörgens Sjukhus, var ett miniatyrsamhälle som speglar de ideal som präglade tiden, och väcker tankar om hur människorna där betraktades och behandlades.Under den här tiden var Göteborg Sveriges viktigast handels- och sjöfartsstad. Industrin utvecklades och drog till sig folk från landsbygden, vilket gjorde att staden växte långt utanför vallgravarna.

Victor Von Gegerfelt ritade Göteborgs hospital. Han var en viktig stadsarkitekt i Göteborg i slutet av 1800-talet. Hans arbete satte många spår i stadsbilden. Än i dag kan vi se en del av hans arkitektoniskt djärva former i byggnader så som Feskekörkan, Sociala huset och konsthögskolan Valand. Hospitalet låg i en lantlig miljö utanför Göteborg, detta för att skydda allmänheten från ”dårarnas” skrik och rymningsförsök och för att man trodde att den vackra omgivningen skulle ha en lugnande effekt på patienterna. Hospitalet var ett självförsörjande miniatyrsamhälle, som bland annat hade eget jordbruk, djurskötsel, kök, bageri, tvätteri, kyrka och kyrkogård.”

Texten kommer från hemsidan Vårt Göteborg med mycket mer intressant information att läsa. Klicka på länken !

Mer att läsa har du här:

Om St Jörgens Sjukhus på hemsidan Göteborgs Historia.

Göteborgs Hospital St Jörgens Sjukhus på Wikipedia

Bild på rivning av St Jörgens Sjukhus från hemsidan Panoramio.

Artikeln Allt var inte sämre förr – Om St Jörgens sjukhus på hemsidan Don Christos värld

Om Göteborgs fattighus på hemsdan Vårt Göteborg   Bilden nedan från Wikimedia

File:Göteborg Axel Eliassons Konstförlag.jpg