“1935 anställdes arkitekten Hakon Ahlberg av Medicinalstyrelsen för att rita svenska sjukhus. Det gjordes med en ideologi och tanke. Målsättningen var att bygga sjukhus med ljus, luft, renlighet – och funktionalitet.

Ett av de sjukhus han ritade är S:t Olof i Visby. Placeringen i Visbys dåvarande utkant ledde till att en ny stadsplan för Visby antogs 1934. Ansvarig var arkitekt Sven Markelius vars tankar om siktstråk mot hav och ringmur till stora delar gäller än idag.

När det efter tre års byggande stod klart skrev Gotlands Allehanda:Den väldiga anläggningen utgör en liten stad för sig, där den ligger på fältet ett stycke öster om staden. Redan på långt håll skönjes de vitrappade byggnaderna, vilka visserligen inte resa sig till någon imponerande höjd men ha desto större utsträckning på längden.

Tidningen beskriver också bostadsbyggningen, med sju lägenheter för bland annat syssloman, maskinist och portvakt. Sjukhuschefens bostad i två våningar innehöll sju rum och kök. Mest imponerande av allt var dock ångpanne-centralen, med fem pannor för värme kök och tvätt.

Bygget kostade 2 363 000 kronor – och uppförandet klarades inom fastställd budget. Patientantalet var 226.”

Texten ovan kommer från den intressanta artikeln  “St Olof 75 år” på hemsidan finsamgotland.se. Klicka på länken och läs  mera där om vården vid St Olof. Bilden på Hakon Ahlberg. från Wikipedia