File:Mose Lambsen fparm.jpg

I äldre tider kunde man hamna ”på hospital” även av religiösa orsaker. Eva Jernqvist skriver i sitt arbete Berättelser om finnmark  och andlighet  följande:

”I slutet av 1760 talet uppstod i Lillhärdal i Härjedalen en pietistisk rörelse kring prästen Mårten Thunborg och bondkvinnan Karin Olofsdotter, kallad Bång-Karin. Inom rörelsen förekom sådana avvikelser mot den kyrkliga normen som extatiska och karismatiska yttringar, konvulsioner och uppenbarelser samt predikningar under dvalliknande tillstånd.

Myndigheterna agerade därför och Thunborg skildes från prästämbetet och blev förvisad från Lillhärdal. Han vistades under en tid på Härnösands hospital men begav sig senare till Stockholm. Han dog år 1775, kort före en planerad intagning på Danvikens hospital. Sedan Thunborg lämnat Lillhärdal ökade rörelsen tillfälligt i intensitet för att sedan ebba ut.Väckelsen i Lillhärdal nådde även kringliggande bygder som Ljusnedal och Fågelsjö och den spreds via arbetsvandringar till Delsbo, Forsa och Enånger i Hälsingland.”

Du kan ladda ner hela det intressanta arbetet Berättelser om finnmark  och andlighet som pdf-fil genom att klicka på länken. Bild från Wikipedia.