”Det problematiska kulturarvet, det är de sidor av vår historia som handlar om avvikarna, de inte så framgångsrika och vällyckade. Initiativet till seminariet hade tagits av Handikapphistoriska föreningen, som verkar för att lyfta fram de funktionshindrade och deras livsvillkor i historien. Lars Amréus vittnade om att museifolk helt enkelt inte är vana vid att tänka i de banorna, och att en viktig del av det nu så omhuldade mångfaldsperspektivet därmed inte uppmärksammas. Men det problematiska kulturarvet kan vara svårhanterligt även för de närmast berörda, som inte alltid är trakterade av att bli identifierade med sitt handikapp.- Många vill inte bli påminda om sina besvär, berättade etnologen Lars-Eric Jönsson som forskat om svensk sinnessjukvård.”

Citatet ovan kommer från  artikeln Historiska handikapp i nytt ljus i Svenska Dagbladet 28/4 2006. Klicka på länken för att läsa hela den intressanta artikeln !