”I litteraturhistorien ses han som den store kvinnoförsvararen. Men sin egen äktenskapskatastrof löste Hjalmar Söderberg genom att låta spärra in hustrun på sinnessjukhus. I en ny bok berättas historien om Märta och Hjalmar. I oktober 1898 skriver författaren Hjalmar Söderberg ett brev till sin syster Frida där han berättar att han har förlovat sig med Märta Abenius.”Tycker du inte att det är en modig flicka som vågar gifta sig med mig?”, undrar han.Historien kommer att ge honom rätt, på ett ganska makabert sätt. Men just i det ögonblicket är det ingen som anar att den omhuldade societetsflickan Märta Abenius efter tio års äktenskap kommer att tvångsintas på sinnessjukhus. Eller att experter drygt 100 år senare ska finna att åtgärden mer handlade om att Hjalmar ville avsluta äktenskapet än om att Märta verkligen led av psykisk sjukdom.

 – Hjalmar Söderberg ville bara bli av med henne. Att han ville skilja sig, det kan man möjligen förstå, men att han gör det på det här sättet är själamord, konstaterar Johan Cullberg, professor i psykiatri, som tillsammans med Björn Sahlin har skrivit boken ”Märta och Hjalmar Söderberg. En äktenskapskatastrof”.

”I boken visar Cullberg och Sahlin också att familjen Bonnier var pådrivande i arbetet med att få Märta tvångsomhändertagen. Hjalmar Söderberg skulle skyddas så att han fick ro att skriva. Inte ens Märtas advokat eller halvbrodern, som också var hennes förmyndare, stred för hennes sak.- Hon var rättslös mot hela den här surven av mycket socialt starka män. Kvinnans ställning var svag – särskilt före 1919 då allmän rösträtt infördes även för kvinnor. Märta Söderberg åkte under en lång rad år in och ut på sinnessjukhus och sjukhem och dog 1932 som fattighjon. I de få brev av hennes hand som finns bevarade skriver hon med största förtvivlan om sin situation och sin längtan efter barnen.”

Citaten ovan kommer från den intressanta artikeln Reviderar bilden av Söderberg i Svenska Dagbladet 15/9 2014. Klicka på länken för att läsa hela artikeln.  Bilden ovan har ej samband med artikeln utan kommer från Wikipedia, där du kan läsa mer om Hjalmar Söderberg