”Intressen for psykiatrien og det psykiske helsevernets historie har i de senere år vært økende. Samtidig har en stor del av kildematrialet til dette feltet stått i fare for å forsvinne på grunn av modernisering og nedbygging/avvikling av de psykiatriske institusjonene. Særlig gjelder dette bygninger og gjenstander, men også til en viss grad andre kildetyper. En tenker her på dokumenter, nedtegninger og eldre psykiatrisk faglitteratur/kildemateriale som har stor verdi i undervisnings- og forskningssammenheng.

På bakgrunn av dette har en nå fått realisert et psykriatrihistorisk museum her i fylket, slik at det dermed er gitt grunnlag for å bevare historien om psykiatrien i Trøndelagsfylkene. I museet er det opphengt plakater som gir en kort historisk beskrivelse av institusjoner som har stått sentralt i den trønderske psykiatrihistorien. Andre plakater gir kortfattet informasjon om andre forhold av psykiatrihistorisk interesse.”

Källa  http://www.rotvollhistoriskmuseum.com