”Sunnhordland Museum får 300.000 kroner av ABM-utvikling til prosjektet ”Dokumentasjon av eit galehus”.  ABM-utvikling stør museumsprosjekta ”Galskapens fengsel” og ”Dokumentasjon av et galehus” med til saman 750.000 kroner.- Desse prosjekta skal få fram dei insatte og pasientane sine forteljingar. Dette er stemmar me sjeldan høyrer, historiar som sjeldan blir formidla i museene, seier avdelingsdirektør Randi Ertesvåg.”Galskapens fengsel” skal gje kunnskap om og innblikk i dei kriminelle sinnsyke på Krimasylet i Trondheim, medan ”Dokumetasjon av eit galehus” fokuserer på Valen asyl, nå Valen sjukheus, i Hordaland.

Sunnhordland Museum vil samarbeida tett med Hordaland fylkeskommune og Valen sjukehus, Helse Fonna, om prosjektet. – Me vil prioritera gode prosjekter der marginaliserte historier blir trekte fram og sett inn i ein kulturell og sosial samanheng, heiter det i ei pressemelding frå ABM-utvikling.” Texten kommer från artikeln Dokumentasjon av Valen sjukehus på Sunnhordalands museums hemsida.

Artikel från Sunnhordaland fylkeskommuns hemsida

Överssikt från norska kulturrådet över psykiatrihistoriska samlingar