Välkommen till oss idag kl 14 – 17 ! Du kan se vår nya utställning om Hilda och Elof Persson – en skötarfamilj i Västervik. Elof Persson började på Västerviks Hospital 1911, och här träffade han sin hustru Hilda. Senare blev han ordförande i skötarnas fackförening och en viktig person i Västerviks politiska och kommunala liv. Läs artikeln Psykiatriska museet minns Elof Persson i Västerviks-Tidningen 27/1 2015.