I år har vi inte öppet på Psykiatriska museet på Släktforskningens Dag, men du kan ringa eller besöka oss på ordinarie öppettider, så ska vi försöka hjälpa dig om du vill efterforska anhöriga som varit patienter eller personal på Västerviks Hospital / S:ta Gertruds Sjukhus. Vi har också ett litet informationsblad vi kan skicka till dig.

Om du söker information om en släkting som varit patient på Västerviks Hospital/S:ta Gertruds Sjukhus/ Norra Sjukhuset kan du skriva brev till Landstings-arkivet, Box 601 391 26 Kalmar. Du kan också maila landstingsarkivet@ltkalmar.se. Uppge  namn på patienten, personnummer eller födelsedatum och år, och årtal för vårdtillfället. Uppge också hur du är släkt med den du vill ha journalkopior på, ditt eget namn, adress och telefon.

Sköterska och patient på promenadgårdenPatientjournaler omfattas av sekretess, som gäller i 70 år från sista anteckningsdatum. Landstingsarkivet gör en s.k menprövning innan kopia på journalen lämnas ut. Det måste stå klart att patienten eller en närstående inte lider men om uppgifter lämnas ut. Landstingsarkivet tillhandahåller enbart patientjournaler från nedlagda verksamheter. Kontakta därför i första hand behandlande klinik/läkare om du vill ha kopior på din egen journal.

Kostnaden för kopior är: De första 9 sidorna gratis, sida 10 kostar 50:-, för varje sida därutöver tillkommer 2:-. Journalkopiorna skickas alltid som rekommenderat brev med mottagningsbevis. Det tillkommer en avgift även för detta. Priserna kan ändras, landstingsarkivet har aktuella priser.

Du kan besöka oss på Psykiatriska Museet när du vet vilken avdelning din släkting vårdades på. Då kan du se hur huset såg ut på vår stora modell över sjukhuset. Du kan också titta på bilder i album på olika byggnader. Vi kan hjälpa dig att tolka journalen. Som fd personal har vi tystnadsplikt, så vi kan inte berätta om patienter vi träffat i tjänsten.

Om du söker information om en släkting som varit personal på sjukhuset kan vi hjälpa dig på olika sätt. Du kan titta i våra fotoalbum. Vi kan ta fram gamla registerkort från fackföreningarna. Vi har också utdrag ur kyrkböckerna för Västerviks Hospital 1912, och ett register över all personal vid S:ta Gertruds sjukhus från mantalslängden 1941. Bilden ovan visar en sköterska och en patient på en promenadgård vid en kvinnoavdelning på 1940-talet.

Här är några släktforskningslänkar: