”Som ett straff, eller som förvaring. Så upplever patienter inom rättspsykiatrin vården de får. Vårdarna är fostrande och korrigerande, inte vårdande i egentlig mening. Det visat psykiatrisjuksköterskan Ulrica Hörbergs doktorsavhandling ”Att vårdas eller fostras – Det rättspsykiatriska vårdandet och traditionens grepp”.

Texten kommer från artikeln Rättspsykiatrin – mer straff än vård i Omvårdnadsmagasinet nr 3/2008.