Lästips: Artikel i Svenska Dagbladet:

”I tre decennier var hon levande begravd i ovanligt bokstavlig bemärkelse. Redan år 1920 angav uppslagsböckerna nämligen skulptören Camille Claudel som död, trots att hon levde ända till 1943 på mentalsjukhuset Montdevergues i sydfranska Vaucluse. Där hade hon hela landet mellan sig och familjen som spärrat in henne, lika mycket av rädsla för att Camille skulle skämma ut dem som av omtanke om hennes hälsa. Mamman hälsade över huvud taget aldrig på henne, såg till att hennes vädjanden till omvärlden inte vidarebefordrades, avslog alla förfrågningar från sjukhusledningen om att flytta Camille närmare familjen, stillade samvetet med digra mat- och klädpaket.”

Citatet ovan är början till den intressanta artikeln Som levande begravd på mentalsjukhus i Svenska Dagbladet 28/9 2015. Klicka på länken för att läsa artikeln.