”Mellan 1944 och 1970 lobotomerades 4 500 svenskar. Flitigast var man på Umedalens sjukhus med långt över 700 lobotomeringar, men också Sidsjön tillhörde de sjukhus där lobotomin användes mest. Lobotomi innebär att kapa nervbanor från pannloben till djupare liggande delar i hjärnan, där centrum för känslolivet sitter. Tanken är att dämpa svåra psykiska symptom, men ofta blev patienterna helt personlighetsförändrade och apatiska. Trots att var sjätte dog av ingreppet fick det fortsätta.”

Citatet ovan kommer från artikeln Sundsvallsfilm om lobotomi visas i SVT i Sundsvall Tidning 11/2 2010. Klicka på länken för att läsa hela den intressanta artikeln.