”Stresslarmen har kommit slag i  slag under året. I våras visade siffror från Försäkringskassan att sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa ökat med 73 procent mellan 2012 och 2014. Stress är den vanligaste orsaken. Nyligen presenterade Arbetsmiljöverket ett förslag som ska stärka frågor om psykisk ohälsa i arbetsmiljölagen.

Och i måndags kom Jobbhälsobarometern, en årlig undersökning från branschorganisationen Sveriges Företagshälsor, som visade att 350 000 anställda känner obehag inför att gå till jobbet minst en gång i veckan. Samtidigt visade en inspektion från Arbetsmiljöverket förra året att sex av tio företag i de undersökta branscherna saknar aktiva åtgärder mot stress.”

Texten är början av artikeln Digital vägledning ska hjälpa stressade att ta kontrollen i Dagens Nyheter 8/10 2015. Läs hela artikeln genom att klicka på länken.