“De stressrelaterade diagnoserna är de som ökar mest. För att förebygga dem är det framför allt väldigt viktigt att det finns en balans mellan arbetets krav och den anställdes förutsättningar att klara av dem. För att man tidigt ska kunna fånga upp anställda som är på väg in i psykisk sjukdom har gruppen i riktlinjen angett signaler som är vanliga när någon börjar må dåligt på arbetsplatsen.”

Citatet ovan kommer från artikeln Rimlig arbetsbörda viktigast för att minska psykisk ohälsa i Dagens Nyheter 20/9 2015. Läs hela den intressanta artikeln genom att klicka på länken.