”En väl fungerande arkitektur kan fungera som medicin och skapa en effektivare och humanare vård. På Centrum för vårdens arkitektur vid Chalmers forskas de mest gynnsamma sjukhusmiljöerna fram. När den nya psykiatriavdelningen på Östra sjukhuset i Göteborg öppnades 2007 möttes patienter och personal av nydanande arkitektur. Här fanns en välkomnande ­entré. Avdelningens rum låg grupperade runt en glasövertäckt vinter­trädgård, där ljuset tilläts flöda in. Patienterna hade direkt tillgång till en grönskande trädgård. Många enskilda rum gjorde att de intagna kunde erbjudas avskildhet.I en undersökning som jämförde vårdresultaten vid den gamla och nya byggnaden upptäcktes stora förbättringar. Tvångsmedicineringen och bältesspänning av patienter minskade liksom hot och våld på avdelningen.– Även sjukskrivningar bland personalen gick ned, så det var tydligt att den förbättrade miljön hade många positiva effekter, säger Stefan Lundin.” Citatet kommer från artikeln  Så kan nya vårdmiljöer göra sjukhuspatienter mer friska i Dagens nyheter 29/5 2016. Klicka på länken för att läsa hela den intressanta artikeln.