”Litteraturterapi kan utföras på olika sätt. En läkare kan till exempel rekommendera en patient att läsa en bok med handling som knyter an till patientens livssituation som en form av självhjälp. Men den effektivaste formen är gruppterapi där deltagarna läser och diskuterar texter på plats. Eftersom tiden är begränsad blir det då naturligt att läsa korta texter, till exempel lyrik. Litteraturterapin kan utföras antingen av en psykoterapeut eller psykolog med vidareutbildning inom litteratur eller en litteraturvetare med vidareutbildning inom psykologi.”

Citaten kommer från den intressanta artikeln Skönlitteratur – ett stöd vid psykisk ohälsa från Uppsala Universitets hemsida. Läs hela artikeln genom att klicka på länken

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAVår kommentar: Intressant att notera är att Västerviks Hospital redan vid start 1912 hade ett gediget bibliotek med fin skönlitteratur och att det byggdes ut under åren till ett mycket fint sjukhusbibliotek med ett stort urval god skönlitteratur, facklitteratur, musik och tidskrifter. Bilden har inte med artikeln ovan att göra, utan kommer från vårt fotoarkiv.