”Pockettidningen R började som ett opinionsbildande organ för de så kallade R-förbunden. Tidningens ämnesval styrdes av redaktörernas engagemang för socialpolitiska frågor som mentalpatienters och fångars rättigheter.– Fängelserna var 1800-talsmässiga. Det fanns ingen behandling, ingen eftervård. Och mentalvården var förfärlig. Folk blev inspärrade i 20-30 år utan att vara särskilt sjuka…”

Läs hela den intressanta artikeln R som i rättvisa publicerad i Gefle Dagblad 7/7 2010. Citatet ovan kommer från artikeln.