Kvinnor har funnits inom den svenska polisen sedan 1908. ”Polissyster var ett historiskt yrke i Sverige, som utövades mellan 1908 och 1958. Det var föregångaren till att öppna polisyrket för kvinnor. Yrket avskaffades då polisyrket öppnades för båda könen år 1954.” Texten kommer från Wikipedia.

”Efter ett beslut fattat den 17 mars 1908 av Överståthållarämbetet i Stockholm anställde man på prov tre sjuksköterskor med titeln »polissyster«. De hette Agda Hallin, Maria Andersson och Erica Ström, och deras insatser i verksamheten skulle utvärderas planenligt i januari 1909. De tre sjuksköterskorna placerades i var sitt polisdistrikt i Stockholm.

Bakgrunden till Överståthållarämbetets beslut var att Svenska Kvinnors Nationalförbund hade väckt frågan om kvinnor i poliskåren i en motion till Stockholms stadsfullmäktige 1907. Motionärerna hänvisade till ett lyckat projekt som startade 1903 i Stuttgart, Tyskland. Där hade en sjuksköterska vid namn Henriette Arendt gjort uppskattade insatser under några år inom stadens polisväsen. Hon var därmed den första kvinnan i Europa som fick arbete inom polisen.”

”…Man kan konstatera, att polissystrarnas arbetsuppgifter var inriktade på social och medicinsk hjälp åt kvinnor och barn som hade omhändertagits av polisen.”

Polissyster Erica Ström, Stockholm anställd 1908. Död 1918 i Spanska sjukan.

Texten ovan och bilden med Erica Ström kommer från den intressanta artikeln  ”Sveriges första kvinnliga polis var en sjuksköterska” av Magnus Carlsson överläkare, Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping införd i Läkartidningen 18/11 2008. Läs hela den intressanta artikeln genom att klicka på länken. 

Artikeln som är avfotograferad kommer från tidningen ”Rösträtt för kvinnor” 15/12 1918.

”Erica Ström föddes i Borås 1873 och gick kurs för sjuksköterskor på Sabbatsbergs sjukhus 1896. Hon anställdes den 16 mars 1908 som polissyster. Under sin tid vid sjätte vaktdistriktet så bodde hon i en lägenhet i anslutning till polisstationen. Hon avled 1918 i spanska sjukan.” Tweet från Polismuseets twitterkonto. Publicerat med tillstånd av Polismuseet. 

”1958 kliver de första kvinnliga poliserna i uniform ut i offentligheten och börjar sina tjänster. De beväpnades enbart med batong, till skillnad från de manliga kollegorna som fortfarande bar sabel. Kvällstid, efter klockan sex, var de dock beväpnade med pistol.”Texten kommer från Polismuseet.