På anstalt”En helt ny bok är På anstalt, skriven av Mikael Eivergård, Veronica Olofsson och Maria Vallström. Undertiteln är Andra minnen av det moderna. Fattiggårdar, sinnesslöanstalter, ålderdomshem, barnhem, alkoholisthem, fängelser, mödrahem, arbetshem, fångkolonier, sinnessjukhus. Anstalterna har tydligen varit ovanligt många i vårt land, och boken gör nedslag i länets anstaltsmiljöer under åren 1870-1980.

Många av byggnaderna är rivna idag och historien har inte självklart räknats till vårt kulturarv. Det vill författarna ändra på, då det ju är minnen värda att dokumentera. Arkivmaterial, litteratur och intervjuer ligger till grund för boken, som berättar om livet för de intagna. Här finns de stora och kända anstalterna Frösö sjukhus och Furuhagens sinnesslöanstalt, och de kanske mindre kända, som fångkolonin i Floda utanför Vemdalen, och barnhemmet i Hillsand.

Byggnaderna var många gånger arkitektritade, vackra och monumentala. Innanför väggarna befann sig de i samhället oönskade, vare sig det handlade om handikapp, fattigdom eller dålig karaktär. De sorterades exempelvis i bildbara eller obildbara, obotliga eller arbetsföra, oroliga eller lugna. Genom inrutade dagar med mycket arbete, skulle de flesta uppfostras att bli bättre samhällsmedborgare. Och vad låg bakom, ett ansvar för de som behövde hjälp eller en vilja att kontrollera och gömma undan alla de som inte passade in? Här finns mycket som väcker tankar.

Läs en bok som rymmer mycket intressant och många gånger sorglig läsning om folkhemmets baksida med omänskliga miljöer. Här finns också ett riktigt fint bildmaterial, med både gamla och nya fotografier.”

Artikeln och bilden kommer från bloggen Från bygden -om böcker, berättare och ömse från Jämtland och Härjedalen och skrivs av biblioteken i Jämtlands län. Artikeln publicerades på deras hemsida 18/9 2012.