”Bipolär sjukdom innebär att du är manisk och deprimerad i olika perioder. Däremellan kan du må bra och leva som vanligt. Du som har bipolär sjukdom behöver söka vård eftersom sjukdomen kan göra att du ibland mår mycket dåligt. Du kan få behandling som hjälper dig att må bättre.

Symtomen på bipolär sjukdom är att du har olika perioder av mani och depression.”

”Att vara manisk betyder att vara överdrivet upprymd och energisk, medan depression innebär motsatsen, att all lust och energi har tagit slut. Skillnaden mellan hur du mår när du är manisk och när du är deprimerad är mycket stor. Ordet bi betyder två på latin. Att humöret svänger mellan dessa två motpoler är det som gett namn åt bipolär sjukdom.”

Citaten ovan kommer från 1177:s hemsida och artikeln  Bipolär sjukdom där du kan läsa mera, klicka på länken!