Sjukhuskyrkogården på Restad gård i Vänersborg användes som begravningsplats för Restads sjukhus, ursprungligen kallat Vänersborgs hospital, från 1906 fram 1957. Sammanlagt ligger närmare 2000 personer begravda här, bland dem 1374 patienter från Restads sjukhus samt 435 från det närbelägna Källshagens sjukhus.

Vid gravarna står enkla kors i gjutjärn med patientens identifikationsnummer samt ett M för man eller ett K för kvinna, men inga namn. Till dessa kommer ytterligare gravar med ett hundratal soldater som dog av en svår dysenterisjukdom i samband med kriget vid svensk-norska gränsen 1808-1809. Kistorna med dessa soldaters kvarlevor flyttades från en massgrav vid ett tidigare tillfälligt krigssjukhus inte långt från Restad sjukhus till begravningsplatsen när den var iordningsställd.

I åren kring millennieskiftet enades landstinget, som då ägde kyrkogården via fastighetsbolaget Västfastigheter, med Vänersborgs och Väne-Ryrs kyrkliga samfälligheter om att skötseln av kyrkogården i fortsättningen skulle ombesörjas av Kyrkogårdsförvaltningen i Vänersborg. I december 2009 övertog så samfälligheterna mot en symbolisk summa också själva ägandet av kyrkogården. Villkoret var då att Västfastigheter stod för kostnaderna kring avstyckning, lagfart, etc samt ersatte en förvuxen granhäck med en nyplanterad avenbokshäck. Överlåtandet manifesterades vid en ceremoni där en minnessten sattes på plats.

Uppgifter lämnade av Mats Jakobsson, kyrkogårdschef i Vänersborg. Se också:
https://magnusberntsson.wordpress.com/2009/12/10/minnessten-invigd-vid-restad

Texten ovan kommer från skriften Sankt Lars kyrkogård – helig plats i behov av omsorg, skriven av Lars H Gustafsson och Gunnel Oldbring 2018.

Ett varmt tack till författarna som låter oss få presentera texten här. 

Bilderna nedan har vi fått låna av Fredrik Höggärde som har den fina hemsidan kyrkoruiner.se 

Vi rekommenderar varmt att du besöker hans hemsida, där finns många fina besökstips och intressant läsning. Observera att bilderna inte får användas i andra sammanhang, upphovsrätten har Fredrik Höggärde.