Alzheimer (1864-1915) är bekant för eftervärlden. Den tyska psykiatern Alois Alzheimer kom år 1901 i kontakt med Auguste Deter, som hade tagits in på sinnessjukhuset i Frankfurt. Deter led av dåligt korttidsminne, var desorienterad och förvirrad. Alzheimer blev intresserad av patienten och intresset höll i sig medan Deter långsamt blev sämre. När hon fem år senare avled undersökte han tillsammans med sin kollega Franz Nissl hennes hjärna och fann de förändringar som vi idag vet att är typiska för Alzheimers sjukdom.

File:Auguste D aus Marktbreit.jpg

Auguste Deter. Bilden kommer frånWikipedia.

Hör om Alois Alzheimer som år 1906 kunde kombinera de mentala problem hans patient hade haft och de förändringar han efter hennes död kunde se i hennes hjärna.”

Texten ovan kommer från Svenska Yle.Lyssna på radioprogram från Svenska Yle Finland, från 21/12 2011 (2 min 52 sek)

”År 1888 var han färdig med medicin-studierna. Samma år började han arbeta på ett lokalt sinnessjukhus i Frankfurt. På anstalten hade man infört en ny behandlingsmetod för de psykiskt sjuka. Man skulle i största möjliga mån undvika tvångströjor och tvångsmatning. Istället behandlade man särskilt oroliga patienter med varma bad, och vissa patienter tilläts röra sig fritt i klinikens park. En del fick till och med lov att göra små utflykter i Frankfurts omgivningar…

 

File:Alois Alzheimer 003.jpg

Det var den 25 november 1901, som Auguste Deter togs till kliniken av sin man, eftersom hon sedan flera år tillbaka betett sig märkvärdigt.Tidigare hade hon varit både duktig och flitig i hushållet. Nu kunde hon överhuvudtaget inte sköta någonting längre. Istället ägnade hon sig åt att gömma föremål och talade ständigt om att hon var förföljd och att hon bedrogs av sin man. Dessutom var hon oförskämd mot grannarna….

…Trots Alzheimers forskning valde de flesta sakkunniga att inte tro på hans teori om att demensen orsakades av en fysisk sjukdom. Detta fastän Alzheimer av kollegor ansågs vara en noggrann och ytterst skicklig vetenskapsman. Kritikerna menade att Auguste Deters tillstånd berodde på en ”naturlig åldersvaghet”. Alzheimer kallades lite sarkastiskt för ”dårhusläkaren med mikroskop”. Han ansågs alltför drastisk och snabb i sina slutsatser.

Att Alzheimers upptäckt inte fann någon större acceptans inom forskarvärlden berodde på att den inte passade in i tidsandan, som var freudianskt präglad. Man menade att demens och psykiska sjukdomar hade sitt ursprung i ett osunt leverne och inte kunde orsakas av en verklig fysisk sjukdom. Trots detta benämndes sjukdomen redan 1910 efter Alzheimer.”

Texten ovan kommer från artikeln Glömskans sjukdom av Karl Lans i Populär Historia 16/11 2006. Klicka på länken för att läsa hela den långa och intressanta artikeln. Läs mer om Dr Alzheimer på Wikipedia. Du kan också läsa mer på Svenskt Demenscentrums hemsida.

Bilden på Alois Alzheimer ovan kommer frånWikimedia Commons.