…så kan vi berätta hur det var för kvinnor som arbetade på Västerviks Hospital 1912. De hade inte rätt att gifta sig och få behålla sin tjänst. Den som gifte sig blev per automatik avskedad. De fick inte ta emot herrbesök på bostadsrummet. Där rådde dock jämlikhet – männen fick inte ta emot dambesök. Detta förbud gällde fram till 1925.

Ville man gå utanför sjukhusområdet måste man begära permission med permissionssedel. Kvinnorna hade lägre lön än männen – 1918 tjänade en skötare 1 800 kr /år och en sköterska 1500 kr/år i begynnelselön. Kvinnorna gick i gengäld i pension ett par år tidigare än männen.