Välj en sida

File:Cloche Saint-Antoine Murat.JPG

”Den sista veckan i fastan kallas ”stilla veckan” eller ”dymmelveckan” och inleds med palmsöndagen. Onsdagen i stilla veckan kallas dymmelonsdag efter det medeltida bruket att vira tyg kring kyrkklockornas kläppar för att de skulle ljuda dovt. Eller också byttes de vanliga ut mot träkläppar (dymmel = träplugg, träkläpp). Då ansågs påskfriden börja, den strängt markerade stillheten inför den stora helgen.

Dymmeln, från onsdag till lördag, var fastans strängaste och allvarligaste tid. Allt arbete skulle då vila och en mängd försiktighetsmått iakttas. ”Kringgärning” var särskilt farligt. Alla spinnrockshjul, kvarnhjul och andra hjul skulle stå stilla, för enligt folktron skulle allt som svängde runt öka Frälsarens pina. Under stilla veckan, dymmelveckan, var häxorna speciellt farliga.”

Texten ovan kommer från Nordiska Museets hemsida  

Bilden kommer från Wikimedia Commons

En tradition som också verkar ha försvunnit är seden att obemärkt sätta lappar på ryggen på varandra, sk dymmelonsdagspass.

”Den som läst ”Barnen i Bullerbyn” vet att bullerbybarnen roar sig med att sätta lappar på ryggen utan att folk märker det på dymmelonsdagen. Lapparna kallas för dymmelonsdagspass”

Citatet ovan kommer från www.svenskaagg.se