Välj en sida

”Den 7 april är det världshälsodagen. Den vanligaste diagnosen i den svenska sjukförsäkringen är psykiska sjukdomar och det finns stora skillnader i ersatt sjukfrånvaro mellan olika yrken. I en jämförelse mellan de Europeiska länderna ligger Sveriges sjukfrånvaro under genomsnittet.

Psykiska sjukdomar är den vanligaste diagnosen och det ser ut att bli allt vanligare.
  • 47 % (närmare 8 000 personer) av alla sjuk- och aktivitetsersättningar som nybeviljades år 2012 beror på psykisk sjukdom
  • Ungefär 35 % (48 000 personer) av alla sjukskrivningar som pågick i december 2012 beror på psykisk sjukdom
  • År 2003 var 18 % av alla nybeviljanden av sjuk- och aktivitetsersättning på grund av psykisk sjukdom, vilket år 2012 hade ökat till 47 %. Text från Försäkringskassans hemsida 5/4 2013.

File:Flag of WHO.svg”Världshälsodagen är en av FN:s internationella dagar som firats årligen den 7 april under ledning av Världshälso-organisationen (WHO) sedan 1950 till åminnelse av organisationens bildande 7 april 1948.”

Texten ovan kommer från Wikipedia.

Till vä WHO:s flagga.