Bellmandagen firas till minne av den svenska skalden Carl Michael Bellman (1740-1795). Alltsedan 1829 har Sällskapet Par Bricole denna dag firat minnet av Carl Michael Bellman vid Hasselbacken och Bellmansro.

”Bellmansdagen firas årligen den 26 juli. Det är dagen då en minnesfest för Carl Michael Bellman hölls 1829 vid nuvarande Bellmansro på Djurgården i Stockholm i samband med invigningen av Bellmansbysten på platsen på initiativ av Sällskapet Par Bricole. Bellmansbysten skapades av Johan Niclas Byström. Närvarande vid invigningen var bland andra kungaparet och Bellmans åldriga änka Lovisa Fredrica samt en talrik folkskara. Bellmansdagen firas fortfarande som en av Par Bricoles högtidsdagar.

Att både grönskan och dryckerna länge lockat stockholmarna till Bellmandagen visar Svenska Dagbladets referat från Södra Djurgården den 27 juli 1895, det vill säga dagen efter den årliga folkfesten den 26 juli. Svenska Dagbladet skriver ”Saftigt djupgrön och frisk stod skogen, och stilla och högtidliga stodo ekarna hedersvakt kring bysten, medan från restaurangen, Bellmansro, som utsträckt sitt område uppför den grönskande backsluttningen, ljöd de punschdrickande skarornas glam, hvaraf ett eko genljöd från skogen vida omkring, der folkskarorna tätnade.

Svärmeriet för Bellman hade fortlevt inom ordenssällskapet Par Bricole och förstärktes när de nyromantiska författarna Carl Fredric Dahlgren och Clas Livijn 1824 stiftade Bellmanska sällskapet. I Bellmanska sällskapet invaldes efter hand bland andra sidenkramhandlaren Adolf Bellman, son till Carl Michael Bellman, samt författarna J.M. Stjernstolpe, Clas Livijn och Per Adolf Sondén samt skådespelaren Lars Hjortsberg och skulptören Johan Niclas Byström. Festligheterna vid avtäckandet av Byströms porträttbyst av Bellman, beställd och betalad av ”skaldens beundrare”, var en stor händelse. Bellmansdagen firades därefter årligen på samma plats.

Hjalmar Mörner berättar roligt om den kungliga folkfesten bland ekarna vid Bellmansro. Firandet av Bellmans minne den 26 juli blev en tradition, som fortlever än idag.

Fritz von Dardel har målat en liten vacker akvarell av samlingen av människor som rörde sig vid firandet av Bellmans minne den 26 juli. Det är okänt vilket år, men damernas färgrika krinoliner och vippande parasoller har slagit ut som blommor på en sommaräng. Par Bricole musicerar i bakgrunden och efter festen erbjuds förfriskningar på Carlmarks konditori, sedermera Bellmansro, i närheten av den ek ”under vars skugga skalden diktat så mången tjusande idyll”

Den citerade texten ovan kommer från Wikipedia