Idag publicerar vi den fjärde och sista delen av filmen Sankta Gertruds sjukhus – livet på ett mentalsjukhus, med undertiteln Statens kaka liten men säker.

Saga Rosberg och Karl-Erik Johansson som varit skötare på sjukhuset berättar om hur det var att ingå i den stora personalstyrkan på ett sjukhus med 1500 patienter. Att bli anställd inom staten ansågs som säkert samtidigt som överläkarens makt var mycket stor.