IMG_3074

Redan under 1800-talet var Sundbyområdet på södra Tosterön en stor tillgång för innevånarna i Strängnäs. De natursköna ängarna och hagarna var ett kärt utflyktsmål. Under de mäktiga ekarna blommade gullviva, ängsnycklar och liljekonvaljer. På helger och ledigheter tog Strängnäsborna båten den korta vägen över sundet från Strängnäs till Sundby. Med sig hade man filtar och matsäckskorgar. Man firade gärna Midsommarafton här och när hösten kom plockade man hasselnötter.

I början av 1900-talet påbörjades uppförandet av hospitalet i Sundby. Under ledning av Medicinalstyrelsens arkitekt Gustaf Wickman (även professor vid Lunds Universitet) startade byggandet år 1913. Vid sin bortgång 1916 efterträdes han av Carl Westman. Totalt uppfördes ett drygt 80-tal byggnader. Arkitekt Ture Stenberg planerade och kostnadsberäknade hela anläggningen till 2,6 miljoner år 1912. Han var Medicinalstyrelsens arkitekt till 1913 då han efterträddes av Gustaf Wickman som var den som detaljritade hela anläggningen och i en arbetsbeskrivning utförligt redogjorde för samtliga byggnadsarbeten. Westman (som även ritat Stockholms Rådhus) gjorde få ändringar men införde de smårutiga fönstren för att ge fasaderna täthet och liv. Westmans tanke var att fönstrens rutindelning skulle likna 1600-talets Tidöfönster. Byggnaderna är placerade runt den centrala parken som förutom gräsmattor även har planteringar och växter som man normalt inte finner i Mälardalen. Under byggnationen gick det åt fem miljoner murtegel, tegel som togs från tegelbruken i Lina, Husby och Sundby. Från Torö kom speciellt lertegel till taken. Pråmar kom fullastade med kalk från Oaxen. Cement skeppades från Gotland i tunnor och säckar. Alla transporter mellan fastlandet och Sundby gick med en dragfärja över Strängnässundets smalaste del.

Den 20 januari 1922 togs hospitalet i bruk. Vartefter tiden gick utvecklades hospitalet mer och mer till ett eget samhälle med egen telefonväxeln, apoteket, skrädderi, bageri och lantbruk. Självklart hade området också sitt eget kök där det utöver mat kokades 350 liter kaffe per dygn. Kyrkan som än idag finns kvar ritades av Westman och är numera bostad.Idag är verksamheten en helt annan i Sundby som också bytt namn till Sundby Park. Bostäder, skolor och företag går hand i hand och idag är detta en mycket dynamisk del av Strängnäs där alla gamla byggnader renoverats och blivit till en naturskön idyll.