Fotografen Mattias Wellander Löfgren har skapat youtube-kanalen SanktLarsFilm

Så här presenterar Mattias själv sin kanal och sina filmer:

”Bakgrunden till varför vi vill göra en film om Sankt Lars är för att de som varit patienter förtjänar ett värdigt avslut och en sammanfattning av den tid som varit många människors vardag i många år. Ingen har tidigare gjort en film om Sankt Lars och frågat hur de som var patienter upplevde sin tid där. Vi vill också motarbeta den stigmatisering och okunskap som råder om psykiatrin och psykisk ohälsa även idag. Människors psykiska ohälsa speglar det samhälle som vi lever i och den stress vi utsätts för hela tiden.

Detta är ett lika viktigt som intressant projekt, som skulle innebära att många människor skulle få ta del av ett kulturarv som är på väg att försvinna. En dokumentärfilm om Sankt Lars är inte enbart ett kulturhistoriskt avtryck utan det är även ett respektfullt avslut för alla de personer vars liv kommit att präglas av sin vistelse på sjukhuset.”

I dagsläget (mars 2021) har det hunnit bli totalt 24 videos på kanalen. Den video som har i särklass flest visningar har titeln ”Dokumentär om lobotomi i Sverige: Egas Moniz Nobelpris” och berättar historien bakom behandlingsmetoden lobotomi på 1950-talet.