Fasta paviljongen var den mest tillslutna och säkra avdelningen med bara manliga intagna på Sankta Gertruds sjukhus. Bland patienterna fanns de som dömts för brotts, ofta för mord, våldtäkt och andra våldsbrott. Numera hanteras dessa patienter inom Rättspsykiatrin som en del av Rättsmedicinalverket.

Vår guide Ingrid var en av kvinnorna som deltog i ett experiment på 1980-talet med kvinnlig personal på Fasta paviljongen. Tidigare hade endast manlig personal vårdat de manliga intagna. Frågetecknen var många om hur det skulle gå för de kvinnliga sköterskorna.

Ingrid berättar i den 3 minuter långa video om hur det var och hur det gick samt vad som hände sen.