Fd sjukhusparken Gertrudsvik

”Världsdagen infaller den 10 oktober varje år. Den instiftades av ”World Federation for Mental Health” 1992 och är till för att skapa större medvetenhet och förståelse för psykisk hälsa och ohälsa.”  Citatet kommer från hemsidan Malmö stad.

”I Sverige uppger de allra flesta att de har en god eller mycket god psykisk hälsa. Samtidigt är psykiska problem vanliga, både i Sverige och i världen i övrigt. Enligt en stor sammanställning om hälsotillståndet globalt, redovisad i den medicinska tidskriften The Lancet, kommer depression på tredje plats bland de vanligaste sjukdomarna som sätter ned livskvaliteten.”

”Den 10 oktober uppmärksammar FN Världsdagen för psykisk hälsa, ett initiativ som märks på många håll i Sverige genom bland annat informationssatsningar och evenemang.” De båda citaten ovan kommer från suicidprevention.se  2016.