Lördag den 14 maj 2022 har vi öppet hus på Psykiatriska Museet i Västervik klockan 11-15. Fritt inträde!

I år är det 110 år sedan Västervik hospital öppnade för de första patienterna. Det är också 20 år sedan vi flyttade in i nuvarande museilokaler i den byggnad som haft flera användningsområden under sina 110 år. Därutöver är det 110 år sedan atlantångaren Titanic förliste på sin jungfruresa från Southampton till New York. En av de 34 överlevande svenskarna hette John Charles Asplund, som kom att tillbringa sina sista 20 år i livet på Västerviks hospital, sedermera Sankta Gertruds sjukhus.

Vi har med anledning av detta speciella år gjort två miniutställningar om Västerviks hospital 110 år och Titanicmannen från skröna till verkligheten.

Varmt välkommen på lördag den 14 maj!

(skulle du inte hinna komma på lördag kan du göra en bokningsförfrågan genom att klicka HÄR)