Årets tema för kulturarvsdagen, som Riksantikvarieämbetet arrangerar, är “Hållbart kulturarv – att bevara det förflutna för kommande generationer”

Tydliggjort och relaterat till vår verksamhet på Psykitriska museet handlar det om hur vi ska kunna bevara vårt kulturarv, ett Arbetsmuseum, och göra det tillgängligt under lång tid framåt, genom t.ex. nya tekniker för att säkerställa att såväl föremål som information inte går förlorad.

Psykiatriska museet Västervik har öppet lördag 10 september klockan 10 till 16.

Varmt välkommen!