I årsstatistiken för Psykiatriska Museet i Västervik ser vi med glädje på att besökssiffrorna nu åter fått fart när pandemin lagt sig.

Museibesökare

Under 2022 har vi tydligt sett en återgång till besöksnivåerna före pandemin. 2022 blev det tredje bästa året under de senaste 10 åren. Vi är naturligtvis jätteglada för denna fantastiska utveckling samtidig som vi mottagit många glada tillrop över vårt museum

Besökare museet

Instagram och Facebook
Vårt konto på Instagram har nu hunnit fylla sju år och vi ser en stadig ökning av antalet följare.

Instagram

Likaså växer vårt Facebook-konto med drygt 25% antal följare jämfört med 2021.

Facebook

Facebook och Instagram har blivit vår primära kommunikationskanal efter att Twitter varit vårt fokus under perioden 2013-2020. Twitter sjunker därför helt naturligt något i betydelse under 2022, vilket ger avtryck i följarstatistiken.

Twitter

Webbplatsen psykmuseet.se
Vår webbplats har sedan 2018 färre besökare, vilket hänger samman med att vår huvudredaktör för webbplatsen inte kunde producera den tidigare mängden berättelser och tyvärr avled år 2020. Samtidigt kan vi konstatera att webbplatsen fick många besökare under 2021 när pandemin fortfarande begränsade besöken på vårt museum. Under 2022 kan vi också se en tillbakagång av antalet besökare på webbplatsen då vi samtidigt har ökat antalet besökare på museet.

psykmuseet.se

Summerat har vi en tydlig återhämtning av antalet besökare på museet under 2022 efter pandemin samtidigt som de sociala medierna Instagram och Facebook ökar i betydelse och Twitter avtar.

En positiv upptäckt efter pandemin, då vi införde besöksbokning för att begränsa antalet samtidigt besökare, är att många nu vill ha Besöksbokning fortsatt. Det ger oss möjlighet att öppna vårt museum på andra tider än den reguljära tiden på torsdagar 13-17. Vi fortsätter med besöksbokning och lägger till flera söndagar under våren 2023 med Extra våröppet.

Välkomna säger vi på Psykmuseet!