Årets tema för kulturarvsdagen, som Riksantikvarieämbetet arrangerar, är “Levande kulturarv”.

Tydliggjort och relaterat till vår verksamhet på Psykiatriska museet handlar det om hur vi ska kunna hålla vårt kulturarv levande under längre tid. Kulturarvet formas och omformas ständigt – i dåtid, nutid och framtid.

Psykiatriska museet Västervik har öppet lördag 9 september klockan 10 till 16.

Varmt välkommen!